Table

# Team Pl Pts
1. Amersham & Chiltern 3XV 17 83
2. Old Grammarians 1XV 16 74
3. Hackney 3XV 16 64
4. Royston 2XV 17 62
5. Stevenage Town 2XV 17 61
6. Chesham 2XV 16 59
7. Verulamians 2XV 17 59